Archief voor de categorie: ‘Geen categorie’

  1. Pikante Kanttekeningen

    Met “Pikant! 5 eeuwen cultuurgeschiedenis uitgekleed”, heeft Aalst een culturele manifestatie binnengehaald die ook buiten de stadsgrenzen enige weerklank vindt. Dat mag best, want de laatste decennia slaagde Aalst als middelgrote centrumstad er op cultureel gebied hoegenaamd niet in om de spreekwoordelijke deuk in een pakje boter te slaan. Steden als Mechelen, Kortrijk, Oostende en […]

  2. Paris brûle-t-il?

    Wat hebben een op het eerste zicht onschuldige brand in een klein Aalsters appartement en de catastrofe in de kathedraal van de Franse hoofdstad met elkaar te maken? Op het eerste gezicht en zonder vooruit te lopen op eventuele gerechtelijke onderzoeken absoluut niets, de haast onvermijdelijke dosis onvoorzichtigheid, rook, vuur, min of meerdere materiële schade […]

  3. Haakneuzen en lange tenen…

    En, genoten van de laatste Carnavalstoet? Ik hoop het voor u want ik namelijk niet, of tenminste niet voor het grootste deel. Ik behoor immers tot het steeds groeiend aantal mensen die denken dat de stoet er al jaren op achteruit gaat. Er schort niet alleen iets aan de  totale tijdsduur van de stoet, maar […]